Preview Mode Links will not work in preview mode

IFN  poddradio började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Dec 14, 2015

Matilda Orth, nationalekonom och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning, intervjuas om sin forskning om svensk detaljhandel. Hon berättar om utveckling och trender inom främst dagligvaruhandeln. Hur vi handlar mat på nätet och vill ha fler närbutiker. Hon förklarar sektorns ökade produktivitet och...


Oct 28, 2015

Andreas Bergh, nationalekonom och forskare som är verksam på IFN och Lunds universitet, har skrivit boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur). I denna podd resonerar han bland annat om vad dagens stora flyktingströmmar kan komma att betyda för välfärdsstaten. Valfrihet i välfärdssektorn är...


Sep 17, 2015

Karin Edmark är nationalekonom som forskar i skolfrågor. I detta program förklarar hon resultatet av den valfrihetsreform som infördes 1992 och som innebär att elever fritt kan välja skola – kommunal eller friskola. Andra frågor som hon berör är bland annat vinstbegränsning i skolföretag. Hon förklarar att...


Jun 24, 2015

The former Swedish Government launched Etableringsreformen, stipulating that refugees be placed in municipalities where there are job opportunities. Özge Öner and Johan Wennström, IFN, have analyzed where new arrivals are placed and find that it is in municipalities with a declining population and high unemployment...


Jun 2, 2015

The 2015Global Award for Entrepreneurship Research was awarded to Professor Emeritus Sidney G. Winter, The Wharton School, University of Pennsylvania, at a ceremony in Stockholm on May 20, 2015.  Prior to the ceremony Sidney Winter sat down with IFN-podcasts and answered questions about his research and what enticed him...